Luận giải về chữ THÍCH

Gần đây, có nhiều người nêu ra một thắc mắc khi thấy danh hiệu của ...

Truyện Phật Giáo: Chiếc áo cũ

Câu chuyện được kể lại từ thời Phật giáo Thiền tông hưng thịnh, tức là ...

Sống chết vô thường

Tại thành Xá Vệ có một ông trưởng giả giàu có vô song nhưng nhà ...