Có bao nhiêu ngày vía Quan Âm trong một năm?

Quan Thế Âm Bồ Tát, gọi tắt là Quan Âm trong Phật giáo là một trong bốn vị đại Bộ Tát, có pháp lực mạnh mẽ. 19/2 âm lịch là ngày sinh của Quan Âm, 19/6 âm lịch là ngày Quan Âm xuất gia, 19/9 âm lịch là ngày Quan Âm thành Phật. Cả ba ngày này được gọi chung là ngày vía Quan Âm.

Trong ngày này, những tín đồ Phật giáo và những người tin theo Phật thường tổ chức lễ cúng long trọng, ăn chay, phóng sinh và làm việc thiện để mong Quan Âm bảo hộ bình an, cứu khổ cứu nạn. Theo tâm linh, trong ngày vía Quan Âm nên làm các việc sau:
1. Quan Âm bảo hộ chúng sinh nên muốn trẻ con mau lớn và khỏe mạnh thì làm bùa hộ thân hình Phật Bà Quan Âm đeo bên mình.

2. Bán con ở cửa Phật hay “bán khoán” là hình thức mà nhiều gia đình áp dụng với mong muốn đứa trẻ được Phật bảo hộ, khỏe mạnh và thuận lợi lớn lên. Trong ngày vía Quan Âm, các bậc cha mẹ có ý định gửi gắm con lên chùa thì nên tiến hành làm lễ.

3. Tổ chức cúng lễ tưởng nhớ và tỏ lòng kính đến Quan Âm Bồ Tát.

4. Gia đình hiếm muộn muốn cầu tự thì nên đến cửa Quan Âm vì trong Phật giáo, đây là vị Bồ Tát có tấm lòng đại lượng từ bi, hay giúp đỡ khó khăn và bên bà thường có đồng tử trắng trẻo, xinh xắn theo hầu. Theo tục xưa, người ta thường dâng hoa hồng khi lễ.

Vào ngày vía Quan âm, Chú Đại Bi là bài kinh thường được sử dụng trong các dịp cúng ngài, có tác dụng tiêu tai giải bạn, cầu may mắn, bình an. Mỗi khi có khó khăn hay trở ngại, hãy nghe hoặc niệm bài chú này, trong lòng sẽ thấy bình yên hơn.