Lắng nghe trái tim chính mình

“Có người mất 5 lạng bạc rồi điêu đứng, kẻ đó nghèo, số tiền ấy là rất lớn, là tất cả tài sản bao nhiêu năm họ nhọc nhằn tích góp được.

Có người mất 5 lạng bạc nhưng vẫn bình thản như không, kẻ đó giàu, số tiền ấy chẳng đáng kể.

Cũng như vậy…
Có người sa ngã một lần, lầm lỗi một lần, rồi từ đó không đứng lên được nữa; do hôm qua đã không tích góp được những điều thiện lành bền vững để hôm nay vịn vào đứng lên đi tiếp.

Có người sa ngã một lần, nhưng bình thản đứng dậy như không, do hôm qua đã gây dựng được nhiều điều thiện lành bền vững để làm điểm tựa cho mình.

Có người chỉ một lần sảy chân đã rơi xuống vực sâu, do những bước chân trước đó đã đưa họ đến sát bờ vực. Những gì ngày hôm qua còn lại là thật nhiều những bước chân sai.

Một người chưa biết lắng nghe từng bước chân trong hiện tại của mình, nhất định sẽ còn đi lạc.

Một người chưa lắng nghe được trái tim của mình, nhất định chưa thể bình yên.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *