Tuổi trẻ, không ốm đau, sống lâu và những người thân yêu vẫn còn ở bên cạnh

“Người đời luôn yêu thích bốn thứ: tuổi trẻ, không ốm đau, sống lâu và những người thân yêu vẫn còn ở bên cạnh.

Hạnh phúc của người đời được xây dựng trên bốn điều này, nên khổ đau của người đời cũng bắt đầu từ đó, khi chúng mất đi.

Họ khổ đến cùng cực khi không níu kéo được tuổi trẻ đừng đi, buồn đến rã rời khi mãi ốm đau bệnh tật, hoang mang đến kiệt cùng trước những cuộc chia li tử sinh dài cả kiếp người, và đau đến nát lòng khi những người thân yêu bỏ mình mà đi”. (1)

[1] Viết lại từ một đoạn kinh, từ dòng 8 khung thứ 3, trang 637 đến dòng thứ 29 khung thứ 3, trang 637, bộ kinh mang mã số 125, 增壹阿含經, tập 2 大正新脩大藏經.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *